Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem

Opis turnusu


Zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią grupę heterogennych zaburzeń neurorozwojowych objawianych na wielu płaszczyznach. Objęcie problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu wymaga postrzegania i dociekania w kompletnym rozległym całokształcie rozwojowych uwarunkowań. Z perspektywy funkcjonalnej i w kontekście zerowych warunków początkowych (tych z którymi dziecko pojawia się na pierwszej konsultacji) jako mierzalną i zmieniającą się w czasie wartość, kluczową w szacowaniu wymaganego wsparcia dla osiągnięcia sukcesji, traktujemy jego wydolność przystosowawczą - gdzie fundamentalne znaczenie ma świadomość JA jako osoby, schematu swojego ciała i otaczającej przestrzeni. Pozostaje to często punktem startowym w terapii - ponieważ dziecko z deficytami na tych poziomach nie będzie wykorzystywało zdolności motorycznych (które posiada) dla celów funkcjonalnych dotyczących samoobsługi i zabawy symbolicznej. Obraz kliniczny jaki mogą prezentować dzieci z autyzmem to m.in.

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Opis turnusu cd.


 • brak posługiwania się mową werbalną/ bariera w posługiwaniu się mową werbalną/ brak umiejętności pragmatycznych
 • nie używanie gestów w celu komunikowania się z otoczeniem
 • brak rozumienia lub problem ze zrozumieniem gestów o znaczeniu społecznym
 • brak złożonych zachowań społecznych, które łączą jednoczasowo spojrzenie, mimiczną ekspresję, gestykulację i ton głosu
 • nieadekwatne reakcje na komunikaty
 • trudności w identyfikacji uczuć
 • trudności w identyfikacji przekonań innych osób
 • trudności w rozumieniu powodów działania innych osób/ problemy obszaru empatii poznawczej
 • trudności z właściwą odpowiedzią emocjonalną na stan umysłu innej osoby/ problemy obszaru empatii emocjonalnej
 • nietypowe, schematyczne zabawy/ zainteresowanie zabawkami bez korzystania z ich funkcji
 • przywiązanie do schematów
 • stereotypie ruchowe
 • nietypowa wrażliwość na bodźce
 • zaburzenia czynności ruchowych
 • objawy neuropsychiatryczne (nadpobudliwość, zaburzenia snu, drażliwość, trudności z koncentracją uwagi, agresja, autoagresja)
 • problemy gastroenterologiczne
 • objawy z układu pozapiramidowego, padaczka, dyskinezje, niepełnosprawność intelektualna
 • zaburzenia procesów integracji sensorycznej

Cele turnusu


 • doskonalenie zdolności motorycznych
 • równoważenie hipokinetycznych/ hiperkinetycznych zaburzeń ruchu
 • doskonalenie umiejętności społecznych
 • eliminowanie deficytów sensorycznych
 • określenie mocnych stron dziecka
 • ustalenie głównego problemu funkcjonalnego
 • poprawa funkcjonowania w sferze postawy i lokomocji
 • poprawa funkcjonowania w sferze koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi
 • wdrażanie/ doskonalenie procesu komunikacji
 • instruktaż i edukacja w zakresie aktywności właściwych dla usprawniania rozwoju psychomotorycznego
 • instruktaż w zakresie technik relaksacyjnych

Stosowane metody


 • Terapia Funkcjonalna
 • Terapia Ręki
 • Integracja Sensoryczna
 • Neurologopedia
 • TUS
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
 • Komora Hiperbaryczna

Wykorzystany sprzęt


 • Sprzęt dopasowujemy indywidualnie do dziecka

Szczegóły turnusu


 • określenie mocnych stron dziecka
 • ustalenie głównego problemu funkcjonalnego
 • poprawa funkcjonowania w sferze postawy i lokomocji
 • poprawa funkcjonowania w sferze koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi
 • wdrażanie/ doskonalenie procesu komunikacji
 • instruktaż i edukacja w zakresie aktywności właściwych dla usprawniania rozwoju psychomotorycznego
 • instruktaż w zakresie technik relaksacyjnych

 • 3 tygodnie
 • 1x dziennie 1h fizjoterapii ruchowej
 • 1x dziennie 1h terapii ręki
 • 1x dziennie 1h terapii integracji sensorycznej
 • 1x w tygodniu 1h terapii czaszkowo-krzyżowej
 • 2x w tygodniu 1h neurologopedii
 • dodatkowo w zależności od potrzeb pacjenta TUS/ komora hiperbaryczna/ inne terapie dostępne w ofercie ośrodka
 • Zalecamy indywidualną konsultację z fizjoterapeutom przed rozpoczęciem turnusu w celu zaplanowania terapii
 • Zabierz ze sobą aktualną dokumentacje medyczną (MRI, RTG bioder, wypis ze szpitala, zalecenia lekarskie itp.)

Rola fizjoterapii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu jest ogromna. Pozostajemy zatem głęboko zaangażowani w dobór metod o najwyższych wagach indywidualnie względem każdego pacjenta. Z przekonaniem, że poprzez ruch może nastąpić otwarcie na relację z drugim człowiekiem…i wrażliwością na to, że dziecko oscyluje drogą intensyfikacji uczenia, pozyskując informacje ze strefy modelowania dla naśladownictwa - a skłonność doń wzrasta wprost proporcjonalnie do skojarzonej z tym wartości emocjonalnej. Dlatego dobieramy ćwiczenia z zadanym w nich zachowaniem, będącym wzorem do odtworzenia, które kształtują od-relacyjne poczucie bezpieczeństwa. Ze szczególną dbałością by przebiegały kolektywnie z najbliższym szczeblem rozwoju - tak aby mózg otrzymał maksimum informacji o własnym działaniu, a więc wzbogacił się o poterapeutyczną wartość wyjściową dla dalszych dziecka sukcesów

mgr Aleksandra Krawczyk

ZAPISZ SIĘ