Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem

Opis turnusu


Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, autism spectrum disorder) stanowią grupę heterogennych zaburzeń neurorozwojowych. Obraz kliniczny jaki mogą prezentować dzieci z autyzmem to m.in.

Opis turnusu cd.


 • brak posługiwania się mową werbalną/ bariera w posługiwaniu się mową werbalną/ brak umiejętności pragmatycznych
 • nie używanie gestów w celu komunikowania się z otoczeniem
 • brak rozumienia lub problem ze zrozumieniem gestów o znaczeniu społecznym
 • brak złożonych zachowań społecznych, które łączą jednoczasowo spojrzenie, mimiczną ekspresję, gestykulację i ton głosu
 • nieadekwatne reakcje na komunikaty
 • trudności w identyfikacji uczuć
 • trudności w identyfikacji przekonań innych osób
 • trudności w rozumieniu powodów działania innych osób/ problemy obszaru empatii poznawczej
 • trudności z właściwą odpowiedzią emocjonalną na stan umysłu innej osoby/ problemy obszaru empatii emocjonalnej
 • nietypowe, schematyczne zabawy/ zainteresowanie zabawkami bez korzystania z ich funkcji
 • przywiązanie do schematów
 • stereotypie ruchowe
 • nietypowa wrażliwość na bodźce
 • zaburzenia czynności ruchowych
 • objawy neuropsychiatryczne (nadpobudliwość, zaburzenia snu, drażliwość, trudności z koncentracją uwagi, agresja, autoagresja)
 • problemy gastroenterologiczne
 • objawy z układu pozapiramidowego, padaczka, dyskinezje, niepełnosprawność intelektualna
 • zaburzenia procesów integracji sensorycznej

Cele turnusu


 • doskonalenie zdolności motorycznych
 • równoważenie hipokinetycznych/ hiperkinetycznych zaburzeń ruchu
 • doskonalenie umiejętności społecznych
 • eliminowanie deficytów sensorycznych
 • określenie mocnych stron dziecka
 • ustalenie głównego problemu funkcjonalnego
 • poprawa funkcjonowania w sferze postawy i lokomocji
 • poprawa funkcjonowania w sferze koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi
 • wdrażanie/ doskonalenie procesu komunikacji
 • instruktaż i edukacja w zakresie aktywności właściwych dla usprawniania rozwoju psychomotorycznego
 • instruktaż w zakresie technik relaksacyjnych

Stosowane metody


 • Terapia Funkcjonalna
 • Terapia Ręki
 • Integracja Sensoryczna
 • Neurologopedia
 • TUS
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
 • Komora Hiperbaryczna

Wykorzystany sprzęt


 • Sprzęt dopasowujemy indywidualnie do dziecka

Szczegóły turnusu


 • określenie mocnych stron dziecka
 • ustalenie głównego problemu funkcjonalnego
 • poprawa funkcjonowania w sferze postawy i lokomocji
 • poprawa funkcjonowania w sferze koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi
 • wdrażanie/ doskonalenie procesu komunikacji
 • instruktaż i edukacja w zakresie aktywności właściwych dla usprawniania rozwoju psychomotorycznego
 • instruktaż w zakresie technik relaksacyjnych

 • 2 - 3 tygodnie
 • 1x dziennie 1h fizjoterapii ruchowej
 • 1x dziennie 1h terapii ręki
 • 1x dziennie 1h terapii integracji sensorycznej
 • 1x w tygodniu 1h terapii czaszkowo-krzyżowej
 • 2x w tygodniu 1h neurologopedii
 • dodatkowo w zależności od potrzeb pacjenta TUS/ komora hiperbaryczna/ inne terapie dostępne w ofercie ośrodka
 • Zalecamy indywidualną konsultację z fizjoterapeutom przed rozpoczęciem turnusu w celu zaplanowania terapii
 • Zabierz ze sobą aktualną dokumentacje medyczną (MRI, RTG bioder, wypis ze szpitala, zalecenia lekarskie itp.)

mgr Aleksandra Krawczyk

ZAPISZ SIĘ