NF Walkery rozm 1 – 2 – 3 – 3500 PLN

NF Walkery rozm 1 – 2 – 3 – 3500 PLN


  • PNF kurs podstawowy
  • Integracja Sensoryczna – I i II stopień
  • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu
  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody
    neurofizjologiczne i doświadczenia własne
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne