Justyna Paruzel

Justyna Paruzel


  • NDT Bobath Baby
  • NDT Bobath Basic
  • PNF Podstawowy i Rozwijający
  • Integracja Sensoryczna I stopień
  • Analiza chodu w MPD
  • Współczesne metody diagnozowania i terapii tkanek miękkich TEM1, TEM2
  • TheraTogs
  • Thera-Band Academy
  • Trening Relaksacyjny
ZAPISZ SIĘ