Реабілітаційні зміни для дітей з аутизмом

terapia autyzm

Опис зміни


Завади зі спектру аутизму є групою гетерогенних нейророзвиткових порушень, які проявляються на багатьох рівнях. Охоплення проблематики порушень зі спектру аутизму вимагає сприймання та дослідження в повному широкому комплексі розвиткових умовностей. З функціональної перспективи та в контексті нульових початкових умов (тех, з якими дитина з'являється на першій консультації) як вимірювану та змінну в часі величину, ключовою в оцінюванні необхідної підтримки для досягнення успіху, ми розглядаємо його адаптаційну здатність - де фундаментальне значення має усвідомлення Я як особи, схеми свого тіла та оточуючого простору. Це часто залишається відправним пунктом в терапії - оскільки дитина з дефіцитами на цих рівнях не буде використовувати моторні здібності (які вона має) для функціональних цілей, що стосуються самообслуговування та символічної гри. Клінічна картина, яку можуть представляти діти з аутизмом, це, зокрема...

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii


 • відсутність використання вербальної мови/ бар'єр у використанні вербальної мови/ відсутність прагматичних навичок
 • не використання жестів для спілкування з навколишнім середовищем
 • відсутність розуміння або проблема з розумінням жестів зі суспільним значенням
 • відсутність складних соціальних поведінок, які поєднують одночасно погляд, мімічну експресію, жестикуляцію та тон голосу
 • неадекватні реакції на повідомлення
 • труднощі в ідентифікації почуттів
 • труднощі в ідентифікації переконань інших людей
 • труднощі в розумінні причин дій інших людей/ проблеми в області пізнавальної емпатії
 • труднощі з відповідною емоційною відповіддю на стан розуму іншої особи/ проблеми в області емоційної емпатії
 • нетипові, схематичні ігри/ зацікавленість іграшками без використання їх функцій
 • прихильність до схем
 • рухові стереотипи
 • нетипова чутливість до подразників
 • порушення рухових функцій
 • нейропсихіатричні симптоми (гіперактивність, порушення сну, роздратованість, труднощі з концентрацією уваги, агресія, самоагресія)
 • гастроентерологічні проблеми
 • симптоми з позапірамідної системи, епілепсія, дискинезії, розумова відсталість
 • порушення процесів сенсорної інтеграції

turnus autyzm
metoda tomatisa turnus autyzm

Цілі зміни


 • вдосконалення моторних здібностей
 • врівноваження гіпокінетичних/ гіперкінетичних рухових порушень
 • вдосконалення соціальних навичок
 • усунення сенсорних дефіцитів
 • визначення сильних сторін дитини
 • визначення головної функціональної проблеми
 • покращення функціонування в сфері постави та руху
 • покращення функціонування в сфері зорово-рухової координації
 • формування навичок у сфері самообслуговування
 • впровадження/ вдосконалення процесу комунікації
 • інструктаж та освіта в області активностей, властивих для вдосконалення психомоторного розвитку
 • інструктаж в області технік релаксації

Застосовані методи


 • Функціональна терапія
 • Терапія руки
 • Сенсорна інтеграція
 • Нейрологопедія
 • TUS (без українського еквівалента, може зберігатися абревіатура)
 • Черепно-хрестова терапія
 • Гіпербарична камера

logopeda autyzm
turnus dla dzieci autyzm

Використане обладнання


 • Обладнання підбираємо індивідуально до дитини

Деталі зміни


 • визначення сильних сторін дитини
 • визначення головної функціональної проблеми
 • покращення функціонування в сфері постави та руху
 • покращення функціонування в сфері зорово-рухової координації
 • формування навичок у сфері самообслуговування
 • впровадження/ вдосконалення процесу комунікації
 • інструктаж та освіта в області активностей, властивих для вдосконалення психомоторного розвитку
 • інструктаж в області технік релаксації

 • 3 тижні
 • 1 раз на день 1 година рухової фізіотерапії
 • 1 раз на день 1 година терапії руки
 • 1 раз на день 1 година терапії сенсорної інтеграції
 • 1 раз на тиждень 1 година черепно-хрестової терапії
 • 2 рази на тиждень 1 година нейрологопедії
 • додатково в залежності від потреб пацієнта TUS/ гіпербарична камера/ інші терапії, доступні в пропозиції центру
 • Рекомендуємо індивідуальну консультацію з фізіотерапевтом перед початком зміни з метою планування терапії
 • Візьміть з собою актуальну медичну документацію (МРТ, рентген бедер, виписка з лікарні, лікарські рекомендації тощо.)

Роль фізіотерапії в порушеннях спектру аутизму є величезною. Тому ми глибоко занурені у підбір методів з найвищими вагами індивідуально щодо кожного пацієнта. Ми переконані, що через рух може відбутися відкриття відносин з іншою людиною... і чутливі до того, що дитина коливається шляхом інтенсифікації навчання, отримуючи інформацію зі зони моделювання для наслідування - а схильність до цього зростає прямо пропорційно до асоційованої з цим емоційної цінності. Тому ми підбираємо вправи з заданим у них поведінкою, які є зразком для відтворення, що формують від-відносини почуття безпеки. З особливою увагою, щоб вони проходили колективно з найближчим рівнем розвитку - так щоб мозок отримав максимум інформації про власну діяльність, а отже, збагатився потерапевтичною вихідною цінністю для подальших дитячих успіхів

магістр Олександра Кравчик

ЗАПИШІТЬСЯ