Paulina Giezek

Paulina Giezek


  • PNF Podstawowy
  • EMS- elektrostymulacja w fizjoterapii pediatrycznej
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów fizjoterapii dzieci
  • ‌Trening wibracyjny jako wspomaganie terapii neurorozwojowej
  • ‌Wady postawy u dzieci i młodzieży
  • ‌Leczenie spastyczności u dzieci z MPD
  • ‌Wczesne rozpoznanie ośrodkowych zaburzeń rozwojowych
  • ‌cykl webinarów: Mózgowe porażenie dziecięce – holistyczne spojrzenie fizjoterapeutyczne
  • ‌Instruktor Wspinaczki Terapeutycznej

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

ZAPISZ SIĘ