Paulina Jaszczuk

Paulina Jaszczuk


  • NDT Bobath Basic
  • NDT Bobath Baby
  • Mobilizacje tkanek miękkich I plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • Terapia Ręki I i II stopień
  • Integracja sensoryczna – I i II stopień
  • PNF podstawowy
ZAPISZ SIĘ