Czym jest terapia wymuszona koniecznością CIMT?

Terapia wymuszona koniecznością (CIMT, ang. Constraint-Induced Movement Therapy) to metoda rehabilitacji stosowana przede wszystkim u pacjentów z uszkodzeniami mózgu, takimi jak udar mózgu, które prowadzą do zaburzeń funkcji ręki lub kończyny górnej. Ta terapia skupia się na zwiększeniu użyteczności i funkcji słabszej, dotkniętej ręki poprzez intensywne ćwiczenia oraz ograniczenie użycia zdrowszej ręki.

W terapii CIMT, zdrowsza ręka pacjenta jest unieruchomiona (na przykład za pomocą rękawicy czy opaski), aby zmusić pacjenta do używania dotkniętej ręki w codziennych czynnościach. Terapia ta obejmuje także indywidualne sesje terapeutyczne z terapeutą zajęciowym, podczas których pacjent wykonuje szereg zadań i ćwiczeń mających na celu poprawę siły, koordynacji i funkcji dotkniętej ręki.

Badania wykazują, że terapia CIMT może przynieść korzyści pacjentom z różnymi stopniami niepełnosprawności. Terapia ta może prowadzić do trwałych i istotnych zmian w funkcjonowaniu ręki oraz poprawy jakości życia pacjentów. Warto jednak zaznaczyć, że efektywność terapii może być zróżnicowana w zależności od indywidualnych potrzeb i cech pacjenta, takich jak wiek, stopień niepełnosprawności czy czas od wystąpienia uszkodzenia mózgu.

Dla jakich schorzeń jest dedykowana terapia wymuszona koniecznością CIMT?

Terapia wymuszona koniecznością (CIMT) jest dedykowana głównie dla pacjentów z uszkodzeniami mózgu, które prowadzą do ograniczeń w funkcjonowaniu kończyn górnych, zwłaszcza rąk. Oto niektóre schorzenia, w przypadku których terapia CIMT może być stosowana:

 1. Udar mózgu: Najczęstszym zastosowaniem terapii CIMT jest leczenie pacjentów po udarze mózgu, którzy doświadczają zaburzeń ruchowych w jednej ręce lub kończynie górnej.
 2. Choroba niedokrwienna mózgu (TIA): Terapia może być stosowana również u osób z przemijającymi atakami niedokrwiennymi mózgu, które są prekursorami udaru.
 3. Pourazowe uszkodzenie mózgu: CIMT może być stosowane u pacjentów z pourazowym uszkodzeniem mózgu spowodowanym wypadkami, upadkami lub urazami głowy.
 4. Mózgowe porażenie dziecięce: Terapia CIMT może być stosowana u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które mają zaburzenia ruchowe w jednej ręce lub kończynie górnej.
 5. Choroby neurodegeneracyjne: Terapia może być stosowana u pacjentów z chorobami takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy zespół Guillaina-Barré, jeśli występują zaburzenia ruchowe kończyn górnych.
 6. Inne schorzenia prowadzące do osłabienia funkcji ręki: Terapia CIMT może być stosowana również u osób z różnymi schorzeniami, które prowadzą do upośledzenia ruchowego ręki, takimi jak zespół cieśni nadgarstka czy zespół ujędrniający mięśni.

Warto zaznaczyć, że zastosowanie terapii CIMT zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego zdolności do uczestniczenia w intensywnych ćwiczeniach. W każdym przypadku, przed rozpoczęciem terapii, konieczna jest ocena przez lekarza i terapeutę zajęciowego, którzy zdecydują, czy dany pacjent może skorzystać z tej metody.

Jakie umiejętności można wypracować podczas terapii CIMT ?

Terapia wymuszona koniecznością (CIMT) ma na celu poprawę funkcji i użyteczności dotkniętej ręki lub kończyny górnej u pacjentów z uszkodzeniami mózgu lub innymi schorzeniami. W trakcie terapii, pacjenci uczestniczą w intensywnych ćwiczeniach i zadaniach mających na celu rozwijanie różnych funkcji ruchowych. Oto niektóre funkcje, które można wypracować podczas terapii CIMT:

 1. Siła: Ćwiczenia mające na celu zwiększenie siły mięśniowej dotkniętej ręki, co może ułatwić chwytanie przedmiotów i wykonywanie innych czynności wymagających siły.
 2. Zręczność i koordynacja: Terapia może pomóc w poprawie zdolności manipulacji przedmiotami, precyzyjnych ruchów palców oraz koordynacji między palcami a dłonią.
 3. Zakres ruchu: Ćwiczenia mające na celu zwiększenie zakresu ruchu w stawach dotkniętej kończyny, co może przyczynić się do lepszego poruszania się i wykonywania codziennych czynności.
 4. Nawyki wzmacniające funkcję ręki: Podczas terapii, pacjenci uczą się wykorzystywać dotkniętą rękę do wykonywania codziennych czynności, takich jak jedzenie, mycie, ubieranie się czy pisanie.
 5. Wytrzymałość: Ćwiczenia mające na celu zwiększenie wytrzymałości mięśniowej, co może prowadzić do lepszego funkcjonowania ręki w dłuższej perspektywie czasowej.
 6. Propriocepcja: Terapia może pomóc w poprawie świadomości pozycji dotkniętej kończyny oraz jej relacji z innymi częściami ciała, co może być pomocne w poprawie ogólnej koordynacji ruchowej.
 7. Wzrost pewności siebie: W trakcie terapii pacjenci zdobywają doświadczenie w używaniu dotkniętej ręki, co może prowadzić do zwiększenia pewności siebie i niezależności w codziennym życiu.

Należy pamiętać, że postępy i rezultaty terapii CIMT mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, takich jak wiek, stopień niepełnosprawności, czas od wystąpienia uszkodzenia mózgu oraz zaangażowanie pacjenta w terapię.

Czy są badania naukowe potwierdzające skuteczność terapii CIMT ?

Tak, istnieje wiele badań naukowych, które potwierdzają skuteczność terapii wymuszona koniecznością (CIMT) u pacjentów z różnymi schorzeniami, takimi jak udar mózgu, mózgowe porażenie dziecięce czy pourazowe uszkodzenie mózgu. Badania te sugerują, że terapia CIMT może prowadzić do trwałych i istotnych zmian w funkcjonowaniu dotkniętej ręki oraz poprawy jakości życia pacjentów.

Jednym z ważniejszych badań w tej dziedzinie jest badanie EXCITE (Extremity Constraint-Induced Therapy Evaluation), które oceniło skuteczność CIMT u pacjentów po udarze mózgu. Wyniki tego badania wykazały, że pacjenci poddani terapii CIMT osiągnęli znaczną poprawę w funkcji dotkniętej kończyny oraz utrzymanie tych efektów nawet rok po zakończeniu terapii.

Inne badania również wykazały korzystne efekty terapii CIMT u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terapia ta może prowadzić do poprawy funkcji ręki, zwiększenia jej użyteczności oraz poprawy jakości życia.

Warto jednak zaznaczyć, że efektywność terapii CIMT może być zróżnicowana w zależności od indywidualnych potrzeb i cech pacjenta, takich jak wiek, stopień niepełnosprawności czy czas od wystąpienia uszkodzenia mózgu. Ponadto, badania naukowe nad terapią CIMT wciąż są prowadzone, aby lepiej zrozumieć mechanizmy, które przyczyniają się do poprawy funkcji ręki oraz optymalizować metody terapeutyczne dla różnych grup pacjentów.

Z jakimi terapiami łączyć terapię CIMT aby skuteczniej poprawić funkcjonowanie ręki ?

Terapia wymuszona koniecznością (CIMT) może być łączona z innymi podejściami terapeutycznymi w celu osiągnięcia bardziej kompleksowej poprawy funkcjonowania ręki. Oto kilka terapii, które można łączyć z terapią CIMT, aby zwiększyć jej skuteczność:

 1. Terapia zajęciowa: Terapia zajęciowa może pomóc pacjentom w nauce wykonywania codziennych czynności oraz dostosowywania ich otoczenia do potrzeb związanych z ograniczeniami ruchowymi.
 2. Fizjoterapia: Fizjoterapia może być stosowana w celu poprawy ogólnego funkcjonowania mięśni i stawów, co może przyczynić się do lepszego wykorzystania ręki i kończyny górnej.
 3. Terapia z użyciem nowoczesnych technologii: Technologie takie jak stymulacja elektryczna, terapia wirtualna czy robotyka rehabilitacyjna mogą być stosowane w celu wsparcia procesu terapeutycznego i zwiększenia efektywności ćwiczeń.
 4. Terapia lustrzana (Mirror Therapy): Terapia ta polega na wykorzystaniu lustra, które odbija ruchy zdrowej ręki pacjenta, co może pomóc w przyspieszeniu procesu zdrowienia poprzez stymulowanie plastyczności mózgu.
 5. Terapia behawioralna: Terapia behawioralna może być stosowana w celu pomocy pacjentom w zmianie nawyków związanych z używaniem dotkniętej ręki oraz w pokonywaniu lęków i obaw związanych z wykonywaniem codziennych czynności.
 6. Terapia sensoryczna: Terapia sensoryczna może pomóc pacjentom w odzyskaniu wrażliwości dotkniętej ręki oraz w poprawie świadomości ciała i koordynacji ruchowej.
 7. Terapia farmakologiczna: W niektórych przypadkach leki, takie jak leki przeciwbólowe, przeciwzapalne czy leki wpływające na układ nerwowy, mogą być stosowane w celu wsparcia terapii CIMT i ułatwienia wykonywania ćwiczeń.

Przed podjęciem decyzji o łączeniu terapii CIMT z innymi podejściami terapeutycznymi, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem i terapeutą zajęciowym. Eksperci ci będą mogli ocenić indywidualne potrzeby pacjenta oraz zalecić odpowiedni plan terapeutyczny, który uwzględni specyficzne cele i możliwości pacjenta.

Czy w Polsce jest to terapia popularna ?

W Polsce terapia wymuszona koniecznością (CIMT) zyskuje na popularności, choć nie jest jeszcze tak powszechnie stosowana jak w niektórych innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone. W Polsce coraz więcej terapeutów i placówek rehabilitacyjnych zaczyna wprowadzać terapię CIMT do swojej praktyki, aby pomóc pacjentom z uszkodzeniami mózgu, takimi jak udar mózgu czy mózgowe porażenie dziecięce, w poprawie funkcji dotkniętej kończyny górnej.

Istnieje kilka ośrodków i klinik w Polsce, które oferują terapię CIMT, ale ich dostępność może być zróżnicowana, w zależności od lokalizacji i zasobów. W miarę jak coraz więcej badań naukowych potwierdza skuteczność tej terapii i zwiększa się świadomość jej korzyści wśród specjalistów oraz pacjentów, można się spodziewać, że terapia ta stanie się jeszcze bardziej popularna w Polsce.

Jeśli jesteś zainteresowany terapią CIMT dla siebie lub kogoś bliskiego, warto skonsultować się z lekarzem lub terapeutą zajęciowym, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji terapeutycznych i ośrodków oferujących taką terapię.

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii