Innowalk

Innowalk


Innowalk jest nowoczesnym urządzeniem medycznym, który pozwala pacjentom z poważnymi niepełnosprawnościami fizycznymi stać i poruszać się we wzorcu jak najbardziej zbliżonym do fizjologicznego. Daje możliwość doświadczania powtarzającego się prawidłowego ruchu kroczenia i podtrzymywania odruchu kroczenia u dzieci, które nie są w stanie nigdy samodzielnie się poruszać.

Wskazany jest dla dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym, rozszczepem kręgosłupa, dystrofią mięśniową, w stanach poudarowych, powypadkowych i innych problemach układu nerwowego. Chodzenie pomaga również w utrzymaniu prawidłowego krążenia krwi oraz pracy układu oddechowego i trawiennego. Tym samym u dzieci z IV i V poziomu GMFCS możemy zaobserwować dużą różnicę w ich wydolności fizycznej.

Terapia polega na pionizacji oraz spacerze w robocie, dzięki któremu dziecko może nauczyć się naprzemiennego chodzenia. Prędkość i opór podczas treningu jest ustalany przez terapeutę. Właściwe ustawienie i pełne obciążenie nóg, utrzymuje ruchomość stawów, stymuluje naprzemienność i uaktywnia wszystkie mięśnie niezbędne do chodzenia.Ten równomierny, naprzemienny ruch kroczenia, w skorygowanym ustawieniu ciała pacjenta, wykonywany w określonym czasie, stymuluje ośrodki korowe w mózgu kodując prawidłowy wzorzec chodu

ZAPISZ SIĘ