Turnusy dla dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową

przepuklina oponowo rdzeniowa

Opis turnusu


Przepuklina oponowo-rdzeniowa to wada obejmująca układ nerwowy oraz kręgosłup. We wstępnym okresie trwania ciąży dochodzi do nieprawidłowości powodujących zaburzenia zamykania cewy nerwowej. Wspomniana wada dysraficzna obejmuje zazwyczaj dystalną część cewy, co sprzyja powstawaniu dysfunkcji w budowie kręgosłupa. Pojawiają się ubytki kostne, rozszczepienie łuków kręgów, przez które może wydostawać się rdzeń kręgowy i struktury oponowe. Dzieci, które mają przepuklinę oponowo-rdzeniową mogą prezentować niedowłady, wady postawy w postaci skoliozy, garbu lędźwiowego. Nierzadko występują nieprawidłowo ukształtowane kręgi. Bardzo często obserwuje się wodogłowie, neurogenne zaburzenia układu moczowego, neurogenne zaburzenia przewodu pokarmowego, przykurcze mięśniowe, zniekształcenia stawów, podwichnięcia oraz zwichnięcia stawów biodrowych, złamania w obrębie kości piszczelowej oraz udowej.

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Opis turnusu cd.


Zastosowanie fizjoterapii w formie turnusu rehabilitacyjnego ma za zadanie jak najszybsze wdrożenie zasad pielęgnacji blizny oraz miejsc na skórze narażonych na powstawanie odleżyn. Istotna jest nauka użytkowania sprzętu ortopedycznego, który pomaga w przeciwdziałaniu przykurczom, deformacjom kostnym. Dużego znaczenia nabiera stymulacja czucia powierzchownego i głębokiego, co wpływa na poprawę jakości ruchu oraz napięcia mięśniowego. W połączeniu z odpowiednio ukierunkowaną aktywnością ruchową ma to za zadanie osiągnięcie przez dziecko możliwie najwyższego poziomu sprawności funkcjonalnej w zakresie lokomocji, samoobsługi oraz innych czynności codziennych.

przepuklina terapia olinek
przepuklina oponowo rdzeniowa olinek

Cele turnusu


 • Zwiększenie zakresu ruchu i przeciwdziałanie deformacjom kostnym
 • Poprawa liniowości
 • Stymulacja czucia powierzchownego i głębokiego
 • Zwiększenie mobilności pacjenta
 • Przygotowanie do nowych możliwości funkcjonalnych
 • Reedukacja chodu u pacjentów wysoko funkcjonujących
 • Aktywizacja mięśni miednicy
 • Zapobieganie powstawaniu odleżyn u pacjentów leżących
 • Praca z blizną mająca przeciwdziałać restrykcjom mięśniowo-powięziowym

Stosowane metody


 • Bezprzewodowa elektrostymulacja funkcjonalna z użyciem prądów prostokątnych, trójkątnych, TENS, NMES FES
 • Laseroterapia
 • NDT Bobath
 • MAES
 • PNF
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia manualna
 • Terapia tkanek miękkich
 • Kinesiology Taping
 • Trening chodu na bieżni/ bieżni z podwieszeniem, prodrobot, inowalk

przepuklina oponowo rdzeniowa turnus
przepuklina oponowo rdzeniowa

Wykorzystany sprzęt


 • Bezprzewodowa elektrostymulacja funkcjonalna
 • Trenażer schodów
 • Gorset ćwiczebny
 • System wirtualnej rzeczywistości
 • Balkoniki, trójnogi
 • Pionizatory z odwiedzeniem
 • Masażery
 • Prodrobot/ innowalk
 • Speider suit
 • MotoReck
 • Platforma Galileo
 • Bieżnia/ bieżnia z podwieszeniem
 • System ćwiczeń w odciążeniu i w odciążeniu z oporem UGUL

Szczegóły turnusu


 • 2 tygodnie
 • 1x 2,5 godziny dziennie fizjoterapii
 • 3x w tygodniu Integracja Sensoryczna
 • 60 minut prodrobot/innowalk

 • Przed przyjazdem warto skorzystać z jednorazowej konsultacji fizjoterapeuty celem ustalenia indywidualnie dopasowanego planu zajęć
 • Koniecznie należy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną dziecka (MRI, RTG bioder, wypis ze szpitala, zalecenia lekarskie itp.)

ZAPISZ SIĘ