Neurologopeda

Neurologopeda


Specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia. Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Przeznaczona jest dla dzieci, które:

  • mają problem z mówieniem: dwuletnie, a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi, bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy
  • mają problem z jedzeniem: odmawiają przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, mają trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubią twardych pokarmów
  • nadmierne się ślinią, mają stale uchyloną buzię
  • są wcześniakami, długotrwale przebywały w inkubatorze, były karmione sondą
  • urodziły się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi
  • mają zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe

  • nie mówią płynnie, powtarzają sylaby, wyrazy, jąkają się

ZAPISZ SIĘ