Neurologopeda

logopeda dziecięcy warszawa

Neurologopeda


Specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia. Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Fizjoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Przeznaczona jest dla dzieci, które:

  • mają problem z mówieniem: dwuletnie, a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi, bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy
  • mają problem z jedzeniem: odmawiają przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, mają trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubią twardych pokarmów
  • nadmierne się ślinią, mają stale uchyloną buzię
  • są wcześniakami, długotrwale przebywały w inkubatorze, były karmione sondą
  • urodziły się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi
  • mają zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe

  • nie mówią płynnie, powtarzają sylaby, wyrazy, jąkają się

logopeda dziecięcy warszawa
logopeda dziecięcy warszawa

Rewolucja w Terapii Logopedycznej Dla Dzieci

Neurologopedia to dziedzina, która integruje logopedię i nauki o neurologii. Skupia się na diagnozowaniu i leczeniu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, które wpływają na zdolności komunikacyjne. W tym artykule skupimy się na neurologopedii jako nowoczesnej metodzie terapii logopedycznej dla dzieci.

Definicja i Właściwości

Neurologopedia, będąca ścisłym połączeniem logopedii i neurologii, jest stosunkowo nowym obszarem nauki. Jest ona dedykowana zrozumieniu, jak nasz mózg uczy się i przetwarza język. Specjaliści w tej dziedzinie, nazywani neurologopedami, pracują z dziećmi, które mają problemy z mową, językiem lub komunikacją związane z zaburzeniami neurologicznymi.

Logopedia a Neurologopedia: Kluczowe Różnice

Chociaż zarówno logopedia, jak i neurologopedia skupiają się na pomocy dzieciom z problemami komunikacyjnymi, różnią się w podejściu do diagnozy i terapii. Logopeda tradycyjnie koncentruje się na terapii mowy i języka, podczas gdy neurologopeda wykorzystuje wiedzę o funkcjonowaniu mózgu do tworzenia bardziej zindywidualizowanych planów terapii.

Neurologopedia a Rozwój Dziecka

Zrozumienie, jak mózg dzieci rozwija się i zmienia w czasie, jest kluczowe dla neurologopedii. Dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak autyzm czy epilepsja, mogą mieć trudności z mową i komunikacją. Neurologopedia pomaga w identyfikacji i zrozumieniu tych wyzwań, a następnie w opracowaniu skutecznych planów terapii.

Przyszłość Terapii Logopedycznej Dla Dzieci

Neurologopedia wyznacza nowe standardy w terapii logopedycznej dla dzieci, zapewniając bardziej holistyczne i naukowe podejście. Umożliwia to tworzenie planów terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, zamiast stosowania standardowych technik. Podsumowując, neurologopedia, łącząc nauki neurologiczne z logopedią, oferuje nowoczesne i skuteczne rozwiązania dla dzieci z zaburzeniami mowy i języka. Poprzez indywidualne podejście do każdego przypadku, neurologopedia ma potencjał stać się przyszłością terapii logopedycznej dla dzieci.
ZAPISZ SIĘ